Aanbod

Wat kan ik voor je betekenen?

Leidinggeven

Als leidinggevende moet je de ene keer interveniëren, de andere keer loslaten, de ene keer begrenzen, de andere keer juist ruimte geven. Ik ondersteun je om processen in samenhang te zien en effectieve keuzes te maken in het licht van een cultuur van leren en samenwerken. Soms kun als leidinggevende volstaan met een betrekkelijk eenvoudige interventie, meestal is er meer nodig...
Lees verder.

Lesgeven & begeleiden

Als je iets wilt of moet veranderen aan de manier waarop je lesgeeft en leerlingen begeleidt, roept dit dilemma’s op. Die dilemma’s zijn waardevol, want ze zeggen iets over jou en over je waarden, overtuigingen en eigenheid. Ze geven richting aan de manier waarop je succesvol kunt veranderen... Lees verder

Met plezier aan het werk

Vastlopen in je werk of twijfelen aan de keuzes die je in je loopbaan maakte. De meeste mensen hebben dat eens of meerdere keren in hun werkzame leven. Als er voortdurend een beroep op je wordt gedaan, is het lastig om daarbij stil te staan en even afstand te nemen van alles wat je in de loop der jaren hebt opgebouwd. Juist in die situatie is het zinvol om voor coaching te kiezen... Lees verder.

Samenwerken

Samenwerken is niet altijd makkelijk. Er wordt nogal eens verondersteld dat overleggen altijd zakelijk en doelgericht moeten zijn, maar daardoor is er weinig plek voor individuele twijfels en zorgen. Mensen houden hun gedachten voor zich of ventileren die in de wandelgangen. Dit zien we bij duo-partners, werkgroepen, vaksecties en teams... Lees verder