Lesgeven & begeleiden

Herken je de volgende dilemma’s?

 • We willen ons onderwijs betekenisvoller maken zonder dat de resultaten kelderen.
 • Ik wil een grotere taakgerichtheid in de klas, maar ik wil geen politieagent hoeven spelen.
 • Ik moet mijn onderwijsresultaten verbeteren, maar wil mijn eigenheid niet verliezen.
 • Ik wil loskomen (van het keurslijf) van de methode, maar niet avond aan avond allerlei ingewikkelde lessen ontwikkelen.
 • We willen leerlingen een grotere mate van zelfstandigheid geven, maar ze kunnen het gewoon niet aan.
 • Wij hebben gekozen voor het coachen van leerlingen, maar ik instrueer veel liever.

Als je iets wilt of moet veranderen aan de manier waarop je lesgeeft en leerlingen begeleidt, roept dit dilemma’s op. Die dilemma’s zijn waardevol, want ze zeggen iets over jou en over je waarden, overtuigingen en eigenheid. Ze geven richting aan de manier waarop je succesvol kunt veranderen.

Wat zijn de mogelijkheden

 • Pedagogisch-didactische begeleiding (individueel of in kleine groepen)
 • Individueel maatwerk ontwikkeltraject met door de school geformuleerd resultaat
 • Procesbegeleiding van groepen die samen aan onderwijsontwikkeling werken
 • Ontwikkeling mentoraat

Zo werkt het

Wanneer je aan de slag gaat met het bedenken, kiezen en uitproberen van andere manieren van lesgeven of begeleiden is het van belang dat dit zowel bij jou past als binnen de visie van de school.

Daarom hebben vier elementen een prominente plek in de trajecten die ik begeleid:

 • Vormen van een beeld over ‘een goede les’ op jouw school. Waartoe geven jullie onderwijs, wat is in die visie een ‘goede les’ en wat is het belang van de leerlingen?
 • Ontwikkelen van je professionele zelfkennis ten aanzien van gedrag, competenties, overtuigingen, waarden en eigenheid en de samenhang hiertussen. Welke zaken zijn voor jou essentieel, haalbaar en leerbaar en wat blijken hersenspinsels?
 • Verbreden van je kennisbasis.
 • Het vergroten van jouw vermogen om je eigen leerproces te sturen.
© Chris Zitter - Onderwijs Ontwikkeling - contact