Samenwerken

Herken je de volgende situaties? 

  • Binnen de sectie kunnen we het goed met elkaar vinden, maar als we de klassen moeten verdelen wordt het heel onaangenaam.
  • We vergaderen veel en lang maar het levert weinig op.
  • We nemen besluiten waar mensen zich vervolgens niet aan houden.
  • Het lijkt wel of ons team gevangen zit in oud zeer en wantrouwen.
  • Er is het nodige gebeurd en sinds die tijd gaan we elkaar zo veel mogelijk uit de weg.

Samenwerken is niet altijd makkelijk. Er wordt nogal eens verondersteld dat overleggen altijd zakelijk en doelgericht moeten zijn, maar daardoor is er weinig plek voor individuele twijfels en zorgen. Mensen houden hun gedachten voor zich of ventileren die in de wandelgangen. Dit zien we bij duo-partners, werkgroepen, vaksecties en teams. Het gevolg is onvrede, besluiteloosheid, wantrouwen, kliekjesvorming.

Zo werkt het

Het verbeteren van jullie samenwerking, daar gaat het om in mijn trajecten. Dat doen we door samen te werken aan een inhoudelijk onderwerp. We leggen de inhoudelijke ontwikkeling vaak stil om te reflecteren op hetgeen er in de samenwerking gebeurt. Door het duiden ontstaat ruimte voor andere, plezierigere en effectievere manieren van handelen.

Soms lukt dit niet, omdat de problemen zijn geëscaleerd of de verwijdering te groot is. Dan kan het beter zijn om de inhoud even helemaal los te laten en volledig te focussen op het proces van samenwerking.

Wanneer meningen, behoeftes of onvrede niet openlijk besproken worden maar wel een rol spelen in de besluitvorming en daarmee de samenwerking, gebruiken we de werkwijze van Deep Democracy om bespreekbaar te maken wat zich onder de waterspiegel afspeelt en daarmee blokkades in de samenwerking op te ruimen.

Dit zijn de mogelijkheden

  • Procesbegeleiding
  • Teamcoaching
  • Mediation
  • Teambegeleiding en besluitvorming volgens de principes van Deep Democracy
© Chris Zitter - Onderwijs Ontwikkeling - contact