Op lesbezoek bij een collega? Mwah…..

 

‘Onderlinge lesbezoeken: we wilden het allemaal en toch komt het niet van de grond. Hoe kan dat nou toch?’ Ik zit aan tafel met de teamleider en enkele leden van het H/V-onderbouwteam. Bert en Thea vertellen over het recente bezoek dat ze aan elkaars les brachten. De leervraag die daarin centraal stond: hoe kan ik leerlingen betrekken die afhaakgedrag vertonen? Thea vertelt: ‘We hebben niet echt iets geleerd. Het was meer een bevestiging van wat we al wisten: er zullen altijd ongemotiveerde leerlingen in een klas zitten, dat moet je gewoon accepteren. Misschien kun je dit oplossen met een goede determinatie of een steviger aanpak door de teamleider. Maar, het was wel leuk om eens bij elkaar in de les te kijken en na te praten.’ De teamleider vraagt hoopvol aan Bert en Thea: ‘De moeite waard om nog eens te doen?’ ‘Mwah…’, antwoorden ze in koor.

 

Zo zonde!

In het betrekken van leerlingen zijn Bert en Thea ‘handelingsverlegen’, zoals dat zo mooi heet. Ze hebben zo hun eigen ideeën over de situatie. Het ligt aan de leerlingen, aan de determinatie en aan de teamleider. Kortom, het is iets onvermijdelijks, je moet er maar gewoon mee dealen.

 

Het is een uiterst effectief (en menselijk!) verdedigingsmechanisme om een probleem weg te redeneren waarmee je geen raad weet. Het ontslaat je van de plicht om oplossingen te zoeken, je legt de lat van je verwachtingen gewoon wat lager. Dit is zo ongelofelijk zonde! Zo ontnemen zelfs de sterkste docenten zichzelf de kans om professioneel te groeien en hun werkplezier te vergroten.

 

Wat is jouw leervraag?

Erken je dat je niet tevreden bent met de huidige situatie? Heb je een professionele nieuwsgierigheid en sta je open voor inzichten die in jouw repertoire nog ontbreken? Dan is er een mooie voedingsbodem voor het vinden van een antwoord op jouw leervraag.

 

Als je de zoektocht aangaat, is de eerste vraag: wat is de best passende manier om mijn leervraag aan te pakken? Voor een antwoord op de vraag ‘wat moet ik doen om…’ hoef je echt geen lesbezoek af te leggen. Bevraag gewoon eens een collega of lees een boek of artikel. Lesbezoeken zijn wél heel zinvol voor vragen over de praktische uitvoering (‘hoe doe jij dat dan’?, ‘waardoor lukt het jou wel en mij niet?’). Lesbezoeken zijn ook erg geschikt om je te laten ‘betrappen’ op blinde vlekken en om inzicht te krijgen in niet-effectieve gedragspatronen die je in de hectiek van het moment vaak inzet. Lesbezoeken kosten veel tijd maar op die manier leveren ze bruikbare inzichten op.

 

Dit is de kunst

Leren begint met nieuwsgierigheid, of de gevoelde noodzaak om een knelpunt op te lossen. Het is de kunst om uitdagende leervragen te formuleren én om te bedenken op welke manier je gaat zoeken naar de antwoorden. Heb je hier hulp bij nodig of wil je eens sparren over de mogelijkheden? Ik denk graag met je mee over maatwerk.