Privacyverklaring

Mijn website is er alleen voor jouw informatie. Ik maak geen gebruik van cookies.

Wie ben ik?

Ik ben Chris Zitter, coach, trainer, mediator en adviseur in het onderwijs. Jouw privacy is belangrijk. Je persoonlijke gegevens worden door mij op een veilige, functionele manier verwerkt en gebruikt, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring kun je lezen welke gegevens ik verzamel, met welke reden en wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over privacy kun je contact opnemen met chriszitter@kpnmail.nl.

Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en waarom?

Over welke persoonsgegevens gaat het?

 • Contactgegevens
 • Naam van de school, eventueel locatie, functie, naam en functie van de opdrachtgever,
 • De ondersteuningsvraag,
 • Een beschrijving van de factoren die ten grondslag liggen aan de ondersteuningsvraag. Hierin kunnen taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgenomen zijn. Wanneer het een individueel coachings-of begeleidingstraject betreft kunnen er ook verwijzingen naar privé-omstandigheden in opgenomen zijn.
 • Gegevens die betrekking hebben op de voortgang van het traject
 • Gegevens die betrekking hebben op de resultaten van het traject
 • E-mails met bijlagen
 • Berichten verstuurd via Whats app en SMS.

Vanaf de start van onze samenwerking sla ik deze gegevens op. Bij coaching of begeleiding met verplicht resultaat bewaar ik deze gegevens na afronding van het traject gedurende zeven jaar. Dit is omdat ik mijn bevindingen en adviezen ook na afronding van een traject moet kunnen onderbouwen.

Bij alle andere vormen van ondersteuning bewaar ik alleen de offertes, de facturen, en de urenregistratie. Dat is een wettelijke verplichting. Jouw mailadres bewaar ik alleen als jij daar toestemming voor gegeven hebt. De overige gegevens verwijder ik binnen drie maanden na afronding van het traject.

Ik doe er alles aan je persoonlijke gegevens te beschermen door:

 • Beveiliging van netwerkverbindingen
 • Beperking van toegang tot de gegevens tot de persoon die deze gegevens nodig heeft ten behoeve van de dienstverlening
 • Dataencryptie

Toestemming verkrijg ik door jouw instemming met deze privacyverklaring en als jij of je leidinggevende een handtekening zet onder de door mij gestuurde offerte. Geanonimiseerde delen van casussen gebruik ik in mijn trainingen en in mijn blogs.

Jouw gegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft je een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

 • Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij de Roozenboom om jouw gegevens in te zien.
 • Wijziging – Als je naar aanleiding van de inzage jouw gegevens wilt laten aanpassen kun je hiertoe een verzoek indienen.
 • Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
 • Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik kan leveren.

Om gebruik te maken van genoemde rechten kun je een verzoek sturen naar chriszitter@kpnmail.nl. Bij aanvang van het traject spreken we af waarover ik verslag uitbreng aan jouw leidinggevende. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. Ik adviseer deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Bij vragen of klachten kun je een e-mail sturen naar chriszitter@kpnmail.nl. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.