Aanvulling op interne coaches

Hanneke Broos

PrO Almere heeft op al haar locaties interne coaches, die medewerkers ondersteunen in hun ontwikkeling. De coaching van Chris Zitter is een waardevolle aanvulling.

“Docenten in het praktijkonderwijs moeten op pedagogisch en didactisch gebied enorm veel in huis hebben. Omdat deze leerlingen de leerstof vaak niet vanzelf oppikken, moet je voortdurend zoeken naar mogelijkheden.

Interne coaches

Op onze locaties zijn verschillende interne coaches, die docenten ondersteunen. Als dat niet tot voldoende groei leidt, gunnen we de medewerker een externe coach: iemand met kennis  van onderwijs en onderwijsorganisaties die kan meekijken wat iemand nodig heeft en helpt om stappen te zetten.

Trajecten zijn divers

Chris Zitter is een externe coach met wie we al vaak hebben samengewerkt. De ontwikkelvragen waarmee medewerkers in het coachingstraject aan de slag gaan, zijn uiteenlopend. Het kan bijvoorbeeld gaan om de organisatie in de klas, het bieden van structuur, houden van overzicht of de inrichting van lessen. Maar er zijn ook medewerkers die in de communicatie met anderen iets te leren hebben.

Steviger en sterker

Chris coacht op een gestructureerde, gedegen en integere manier. Haar benadering is altijd bijzonder plezierig. Zij benadert mensen zonder oordeel en kan goed luisteren. Maar ze is ook duidelijk, bijvoorbeeld in wat ze waarneemt bij een medewerker. In elk traject gaat ze uit van de mogelijkheden en de kracht van de medewerker. Haar coaching is erop gericht om mensen steviger en sterker te maken. Zij zegt niemand wat hij of zij moet doen, de verantwoordelijk voor de ontwikkeling ligt bij de persoon zelf.”  

Hanneke Broos, adjunct-directeur PrO Almere