Samenwerken

  • Binnen de sectie kunnen we het goed met elkaar vinden, maar als we de klassen moeten verdelen wordt het heel onaangenaam
  • We vergaderen veel en lang maar het levert weinig op
  • We nemen besluiten waar mensen zich vervolgens niet aan houden
  • Het lijkt wel of ons team gevangen zit in oud zeer en wantrouwen
  • Er is het nodige gebeurd en sinds die tijd gaan we elkaar zo veel mogelijk uit de weg

Samenwerken is niet altijd makkelijk. Er wordt nogal eens verondersteld dat overleggen altijd zakelijk en doelgericht moeten zijn, maar daardoor is er weinig plek voor individuele twijfels en zorgen. Mensen houden hun gedachten voor zich of ventileren die in de wandelgangen. Dit zien we bij duo-partners, werkgroepen, vaksecties en teams. Het gevolg is onvrede, besluiteloosheid, wantrouwen, kliekjesvorming.

Dit doe ik

  • Procesbegeleiding
  • Teamcoaching
  • Mediation
  • Teambegeleiding en besluitvorming volgens de principes van Deep Democracy

Zo werkt het:

Het verbeteren van jullie samenwerking, daar gaat het om in mijn trajecten. Dat doen we door samen te werken aan een inhoudelijk onderwerp. We leggen de inhoudelijke ontwikkeling van tijd tot tijd stil om te reflecteren op hetgeen er in de samenwerking gebeurt. Door het duiden ontstaat ruimte voor andere, plezierigere en effectievere manieren van handelen.

Soms lukt dit niet, omdat de problemen zijn ge√ęscaleerd of de verwijdering te groot is. Dan kan het beter zijn om de inhoud even helemaal los te laten en volledig te focussen op het proces van samenwerking.

Wanneer meningen, behoeftes of onvrede niet openlijk besproken worden, kan het lastig zijn om tot gedragen besluiten te komen. Dan gebruiken we de werkwijze van Deep Democracy. Deze aanpak helpt om dat wat zich onder de waterspiegel afspeelt op een veilige manier bespreekbaar te maken en tot rijke beslissingen te komen.